• 28 January 2021

  Cyrsiau Cymraeg newydd yn dechrau ddiwedd Ionawr

  Dyma neges oddi wrth Geraint Wilson-Price o Goleg Gwent am gyrsiau Cymraeg newydd ar Zoom. Mawr obeithio i chi gael Nadolig da a chyfle i ymlacio dros yr Ŵyl er i gynlluniau llawer iawn ohonon ni orfod newid ar y funud ola. Ond diogelwch yw’r flaenoriaeth wrth reswm – felly cadwch yn ddiogel. Tybed a ... Darllenwch mwy

 • 26 January 2021

  Newyddion Siomedig Iawn!

  GOHIRIO EISTEDDFOD CEREDIGION Ry’n ni mor siomedig i gyhoeddi ein bod ni’n wedi cymryd y penderfyniad anodd i ohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion tan 2022. Mae gorfod gwneud hyn am yr eildro wedi bod yn anodd iawn. Ond, wrth drafod gyda Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rheolaidd ers misoedd, roedd hi’n amlwg na fyddai’n ... Darllenwch mwy

 • 25 January 2021

  Bagiau i’r Babanod

  Mae angen bagiau golchi i’r babis newydd-anedig Ysbyty’r Grange newydd yng Nghwmbrân. Oes rhywun sy’n hoffi gwnïo ac sy’n fodlon gwneud rhywbeth i helpu? Mae eisiau bagiau cotwm mewn defnydd pert plant, 14 modfedd sgwâr, gyda llinyn tynnu (drawstring) ar y top. Bydd y bagiau yn cael eu hongian ar waelod crud y babi i’r ... Darllenwch mwy

 • 24 January 2021

  UCAC yn dathlu penblwydd 80

  Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) yn dathlu 80 mlynedd ers ei sefydlu yn Nhŷ’r Cymry, Ffordd Gordon, Caerdydd yn Rhagfyr 1940.  Fel y dywed Dr. Rhodri Llwyd Morgan “Adeg ei sefydlu, roedd UCAC yn fudiad arloesol. UCAC oedd yr undeb llafur proffesiynol cyntaf i’w sefydlu yng Nghymru a hynny gan Gymry a thros Gymru. ... Darllenwch mwy

 • 22 January 2021

  Newyddion o’r Eisteddfod Genedlaethol

  Edrych ‘nôl ar 2020Ry’n ni’n gwybod bod pawb yn falch o droi cefn ar 2020, ond roedd y flwyddyn newydd yn gyfle i ni edrych yn ôl ar rai o’n hoff sesiynau ar AmGen ac Adfent AmGen a chreu’r fideo yma sy’n adrodd Stori 2020.  Ydych chi’n cytuno gyda’r dewisiadau?  Gadewch i ni wybod! Cadw CwmniBeth am ymuno ... Darllenwch mwy

[iconosquare_widget]