• 2 December 2020

  Mis o Ddanteithion Nadoligaidd!

  Mae Sesiynau AmGen yr Eisteddfod Genedlaethol yn ôl, ac hynny yn arbennig ar gyfer y Nadolig! O 1 Rhagfyr, fe fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn taflu eu drysau Calendr Adfent ar agor un dydd ar y tro i gynnig rhywbeth bach Nadoligaidd. Gyda thamaid o bopeth, yn gerddoriaeth, llenyddiaeth, trafodaethau, marchnad Nadolig rithiol a llawer ... Darllenwch mwy

 • 28 November 2020

  Atal llygredd plastig

  Gan Rosemary Ydych chi’n pendroni beth i wneud gyda’ch holl blastig diangen? Hynny yw, y plastig na all y Cyngor lleol ei gasglu. Mae cwmni o’r enw ‘CAPITAL VALLEY’ yn gallu eich helpu chi! Nod y cwmni yma yw gwneud newid go iawn drwy gasglu gwastraff plastig cartref gan y cyhoedd i helpu atal y ... Darllenwch mwy

 • 25 November 2020

  Newyddion Cyffrous o’r Eisteddfod

  Mis o Ddanteithion Nadoligaidd!Mae AmGen yn ôl!  O 1 Rhagfyr, fe fyddwn yn taflu drysau ein Calendr Adfent ar agor un ar y tro i gynnig rhywbeth bach Nadoligaidd i chi bob dydd.Gyda thamaid o bopeth, yn gerddoriaeth, llenyddiaeth, trafodaethau, marchnad Nadolig rithiol a llawer mwy, gobeithio y bydd pawb yn cael blas ar ein ... Darllenwch mwy

 • 23 November 2020

  Llyfr Newydd ar gyfer Nadolig 🌲🌲

  Roedd Anne Gwynne yn ysgrifennu colofn ar deithiau Cymdeithas Edward Llwyd ym mhapurau bro ‘Y Ddolen’ a’r ‘Barcud’ yn ardal Tregaron. Fe ysgrifennodd yn ystod y cyfnod 2004-2018, ac nid nawr ac yn y man ond yn gyson. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae hi wedi bod yn brysur yn taflu golwg ’nôl drostynt. Mae detholiad ... Darllenwch mwy

 • 21 November 2020

  Llyfrau newydd i’r Nadolig

  Bydd siopa Nadolig yn brofiad gwahanol i lawer ohonom ni eleni, gyda mwy a mwy ohonom yn chwilio am syniadau ar-lein ac yn siopa o’r sofa. Yn dilyn y cyfnod clo byr, mae drysau siopau llyfrau Cymru wedi ail-agor ers dydd Llun 9 Tachwedd 2020 gyda mesurau arbennig yn eu lle er mwyn sicrhau gofod ... Darllenwch mwy

[iconosquare_widget]